Přeprava plastové bazény

Bezpečná přeprava plastových bazénů z výroby na místo instalace k zákazníkovi je nezbytně nutná. Tato přeprava není vůbec jednoduchá a vyžaduje speciální vybavení a zkušenosti řidiče s přepravou bazénů. Špatnou manipulací při nakládání, skládání, při přepravě neopatrnou jízdou, nebo špatným ukotvením je možné bazény vážně poškodit. Naše firma provádí přepravu na speciálně upravených valnících s řidičem, který má v přepravě dlouhou praxi a zkušenosti. Při přepravě větších rozměrů se náklady na přepravu vyšují, protože je nutné k přepravě zajistit doprovodné vozidlo. I za těchto podmínek jsme schopni přepravit bazén do maximálního rozměru 7 x 3m. Plastové bazény větších rozměrů je nutné svařit přímo na místě instalace u zákazníka. Přeprava není jednoduchá a je lepší ji svěřit odborníkům. V rámci naší mimořádné akce, prodáváme bazény jako komplety, které obsahují vše pro základní provoz bazénu, tak ještě zcela mimořádně navíc nabízíme přepravu plastových bazénů kdekoliv v rámci ČR zdarma.