Instalace plastové bazény

Instalace plastového bazénu se provádí pouze na armovanou betonovou základovou desku, která je zpevněná kari sítí a síla betonové desky se doporučuje pro všechny plastové bazény cca 25cm. Základová deska pro plastový bazén musí být po obvodu o cca 30cm větší, než je rozměr bazénu. V případě, že se ve výkopu vyskytuje zemní voda, nebo je důvodné podezření, že by se v daném místě mohla vyskytovat, je nutné instalovat drenáž a provést odvodnění. Před samotnou instalací plastového bazénu je vhodné na základovou desku položit tvrzený, zátěžový polystyren, který snižuje tepelné ztráty. Obetonování se provádí postupně, při souběžném dopouštění vody do bazénu maximálně po 40cm každý den. 40cm vody se napouští do bazénu a následně se 40cm obetonuje. Obetonování bazénu, který má hloubku 1,5m trvá tři dny. Další den je možné udělat konečnou povrchovou úpravu okolí, obložení dlažbou, nebo pískovcovým lemem. Správně provedená instalace je nutná pro bezproblémový provoz Vašeho bazénu. Součástí každého prodaného bazénu je dokumentace, která zákazníka přesně a podrobně informuje o správném postupu provedení celé stavební přípravy a následném postupu při obetonování vašeho nového koupaliště.